VAATIMUS UUDELLE HALLITUKSELLE

Jakelu:
PS + KESKUSTAN Kansanedustajat
Media
Internet

VAATIMUS UUDELLE HALLITUKSELLE
PERUSSUOMALAISET JA KESKUSTA:
VOITITTE VAALIT ÄÄNILLÄMME – ON AIKA LUNASTAA VAALILUPAUKSET (!)

Heti alkuun myöhäiset Onnittelut teille Perussuomalaiset ja Keskusta vaalimenestyksen johdosta – teimme yhdistyksenä paljon työtä vaalimenestyksenne eteen, se kannatti. Tavoitimme ennen vaaleja valtavasti (kymmeniä tuhansia) sudensuojelua vastustavia ihmisiä sekä heidän perheitään ja mainostimme ehdokkaitanne, toivottavasti osaatte arvostaa yhdistyksemme vapaaehtoistyöpanosta. Uskomme ja toivomme, että osaatte.

Nyt olette puolueina Hallituksessa päättämässä maamme susipolitiikasta. Olette varmasti tietoisia susikannan räjähdysmäisestä kasvusta. Riistapäällikkö Keijo Kapiainen Oulun Riistakeskuksesta toteaa Ylen tekemässä artikkelissa 16.07.2015, että susia liikkuu nyt eri puolilla maata sen verran runsaasti, että susihavaintoja tulee väistämättä. Me metsästyskoiraharrastajat ja sudensuojelua vastustavat ihmiset olemme huolissamme koiriemme puolesta kohta alkavan metsästyskauden suhteen. Onko ylisuuri susi/koirasusikanta jo liian suuri? Voiko missään päin maatamme enää laskea metsästyskoiraansa metsästysaikana irralleen metsään? Huolissaan ovat myös susialueilla elävät ihmiset perheineen.

ARVOISA HALLITUS – VAADIMME YHDISTYKSENÄ VÄHINTÄÄN 150 SUDENPYYNTILUPAA TULEVALLE METSÄSTYSKAUDELLE

Puolueina te Perussuomalaiset ja Keskusta muodostatte Hallituksen enemmistön. Te pystytte päättämään Yhteiskuntamme susipolitiikasta. Te pystytte päättämään joutuvatko susialueilla asuvat ihmiset pelkäämään ylisuuren susikannan takia lapsiensa sekä lemmikkiensä / karjansa puolesta vai eivät. Te pystytte päättämään ajautuuko arvokas metsästyskoirakulttuurimme tiensä päähän vai ei. Te pystytte jos tahdotte ja siksi vetoamme yhdistyksenä teihin; ylisuuren susikannan takia vaadimme vähintään 150 sudenkaatolupaa tulevalle metsästyskaudelle. Korostamme, että se on vain murto-osa susikannastamme.
* LISÄKSI VAADIMME, että ihmisiä pelkäämättömät ja kotieläimiä sekä koiria vaanivat sudet tulee saada välittömästi tappaa. Osaavina poliitikkoina te osaatte tehdä tähän tarvittavat asetukset ja lait jos vain tahdotte.

Korostamme, että luotamme teihin Hallituspuolueina ja olemme tehneet paljon työtä vaalimenestyksenne eteen. Toivomme, että ette yritä piiloutua EU-lainsäädännön taakse koska Suomi voi tehdä itsenäiset päätöksensä susipolitiikan suhteen jos vain tahtoo.

Viittaamme lopuksi Kansanedustaja Reijo Hongiston (PS) kirjoittamaan blogiin, jossa hän tuo osaavasti esille sen, että meidän ei tarvitse noudattaa kaikkia EU:n ohjeita sekä säädöksiä vedoten viimeaikoina mediassa olleeseen Kreikan tapaukseen. Ote Reijon artikkelista: ”Jos ei tästä Kreikan oopperasta muuta opita, niin yritetään nyt oppia ainakin sen verran että näyttää olevan ihan yksi lysti noudattaako joku jäsenmaa pilkun tarkasti jotakin Brysselissä laadittua määräystä taikka direktiiviä vai eikö noudata. Jos Suomi päättää kansallisen etumme nimissä viitata kintaalla jollekin meidän oloihimme soveltumattomalle direktiiville, niin seuraamuksista ei näemmä ainakaan Kreikan esimerkin valossa kannata huolehtia. Suomea ei päästetä pois EU:n nettomaksajan roolista vaikka miten pullikoisimme direktiivejä vastaan. Tämän takia meidän on otettava yhä paremmin huomioon oma kansallinen etumme suhteessa EU:sta tuleviin direktiiveihin. Mallioppilaan rooli maksaa meille liikaa.”

(Reijon Blogi kokonaisuudessaan luettavissa os. http://www.reijohongisto.fi/2015/07/oppia-ika-kaikki/ )
VIELÄ MUISTUTUS SIITÄ, MITÄ PUOLUEENNE SEKÄ MONET LÄPI MENNEET EHDOKKAANNE LUPASIVAT MEILLE ENNEN VAALEJA:

LUPASITTE PUOLUEENA ENNEN VAALEJA:
http://metsastyskoiraharrastajat.nettisivu.org/puolueiden-kanta-susipolitiikkaan/

Yhdistyksellemme lähettämässä vastauksessa (vähän ennen vaaleja) PERUSSUOMALAISET PUOLUEENA vastasi mm. seuraavasti:”- asutuksen keskelle tullut peto ( susi, karhu, ahma taikka ilves) on voitava lopettaa nykyistä joustavammin. Pakkotilasäännöstä on sovellettava siten, että ihmisellä on oikeus lopettaa peto, jos kokee pedon käyttäytyvän uhkaavasti itseään taikka jotain toista henkilöä kohtaan. Sama olkoon laki jos peto uhkaa koti- taikka hyötyeläintä…Kun poliisi joutuu yhä enenevässä määrin hoitamaan eläintehtäviä, on petopolitiikkamme pahasti pielessä…Me Perussuomalaiset ajattelemme niin, että ihminen on ennen petoa elämän kaikissa tilanteissa.”

Yhdistyksellemme lähettämässä vastauksessa (vähän ennen vaaleja) KESKUSTA PUOLUEENA vastasi mm. seuraavasti:”Kaatolupia on nopeutettava ja helpotettava etenkin häirikkö- ja koirasusien kohdalla. Susikanta tulee pitää sellaisena, että se säilyy mutta ei vaaranna ihmisten eikä koti- ja lemmikkieläinten turvallisuutta. Myöskään elinkeinojen harjoittamiselle eivät pedot saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa…Petokantojen hoitosuunnitelmissa päätäntävaltaa tulee siirtää paikallistasolle. Susikannan ja laumojen laskentamenetelmiä on kehitettävä niin, että saadaan ajantasainen ja oikea kuva kannan koosta. Tässä metsästäjien havainnoilla tulee olla yhä keskeisempi rooli.

PUOLUEIDENNE (PS + KESKUSTA) MONET UUDELLEEN VALITUT EHDOKKAAT LUPASIVAT ENNEN VAALEJA (koskien susipolitiikkaa) mm. SEURAAVAA:
http://metsastyskoiraharrastajat.nettisivu.org/nama-kansanedustajat-asiamme-takana/

– Reijo Hongisto (PS): ”Susikantaa pitää leikata…Maasuurpetojen määrä on yksiselitteisesti liian suuri. Suurista petokannoista aiheutuu valtiolle selvää rahan menoa ja tämä raha on aina pois jostain muusta toiminnasta…”
– Kaj Turunen (PS):”Petopolitiikassa otettava järki käteen. Petojen määrä on vähennettävä sille tasolle, ettei kenenkään tarvitse pelätä itsensä, lastensa tai kotieläimiensä puolesta tulla raadelluksi tai tapetuksi susien tai karhujen hampaissa.”
– Ari Torniainen (KESK):”Kyllä susikantaa pitää vähentää. Nykyinen susikanta rajoittaa ja vaarantaa metsästyskoiraharrastusta ja -toimintaa jo liian paljon useassa osassa Suomessa.”
– Jari Leppä (KESK):”Maaseudulla on oltava mahdollisuus asua, harjoittaa elinkeinoja ja harrastaa metsästystä turvallisesti, ilman että suurpedot aiheuttavat ongelmia.”
– Jari Lindström (PS):”Susien määrää on syytä säädellä lain suomissa rajoissa ja lain edellyttämällä tavalla, jotta metsästäjät ja ammatinharjoittajat voivat harjoittaa toimintaansa turvallisesti.”
– Pentti Oinonen (PS):”Viranomaiset sekä ministeriö on päästänyt susi kannan liian suureksi luonnon/eläin suojelija hörhöjen painostuksen alla. Susi kannastamme pitää vähentää ainakin tuo sata sutta koska siltikkään kanta ei mene liian pieneksi koska Itä rajan takaa niitä juosta jolkottelee lähes joka päivä lisää. Omaisuutensa suojelemiseksi ja perheensä turvallisuuden takaamiseksi häirikkösusien/koirantappaja sekä pihasusien lopettamisesta on tehtävä jokamiehen metsästys oikeus. Kun susi on joko tappanut tai vahingoittanut metsästyskoiraa on lupa suden tappamiseen saatava nopeasti esimerkiksi niin että lähin poliisipartio käy mahdollisimman nopeasti paikalla toteamassa tilanteen ja antaa heti tappoluvan. Näin saadaan pitkittyneet kaatolupa prosessit loppumaan.”
– Elsi Katainen (KESK):”On aivan järjetöntä, että susia suojellaan ihmisten turvallisuuden, metsästysharrastuksen ja maaseutuelinkeinojen mielekkyden kustannuksella.”
– Timo Korhonen (KESK):”Ei voi olla oikein, että ihmiset joutuvat pelkäämään mm. elinkeinonsa, lasten turvallisuuden ja metsästysharrastuksensa (koulutetut metsästyskoirat) puolesta ylisuuren petokannan takia. Kaatolupajärjestelyt on saatava nopeammiksi ja joustavammiksi!”

Imatralla 17.7.2015
Metsästyskoiraharrastajat Ry:n hallitus
http://metsastyskoiraharrastajat.nettisivu.org/