PUOLUEIDEN KANTA SUSIPOLITIIKKAAN

PUOLUEIDEN KANTA SUSIPOLITIIKKAAN
(puolueiden vastaus yhdistyksemme lähettämään kyselyyn jossa kysyimme: MIKÄ ON PUOLUEENNE KANTA SUSIPOLITIIKKAAN)

————————-

KRISTILLISDEMOKRAATIT:

– Kristillisdemokraattien mielestä asutuksen lähelle tulleiden koiria tappaneiden susien metsästykseen tulee saada poikkeuslupa.

Merja Eräpolku
Pääsihteeri, KD eduskuntaryhmä

————————-
VASEMMISTOLIITTO:

Susien määrän suhteen luotamme asiantuntijoiden arvioon kestävästä susikannasta.

Marko Varajärvi
FM, YTM
puoluesihteeri/partisekreterare/Party Secretary
Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet/Left Alliance

————————-

KOKOOMUS:

– Kokoomuksen mielestä sopivan susikannan määrittelyssä on haastava tehtävä yhdistää ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Biologisesta näkökulmasta susikannan hoitosuunnitelman valmistelussa on katsottu, että pienin elinvoimainen kanta Suomessa tulisi olla ainakin 25 lisääntyvää paria. Sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta susilaumojen levittäytyminen uusille alueille taas on johtanut monin paikoin erilaisiin konflikteihin.

Jotta paikallisten ihmisten näkökulmasta susipolitiikka olisi hyväksyttävää, on Kokoomuksen mielestä koko maan kannan korostamisen sijaan kaikkein tärkeintä siirtyä nyt reviiripohjaiseen kannanhoitoon. Silloin jokaisella reviirillä yhdessä paikallisten ihmisten kanssa mietitään, miten susikantaa hallitaan ja miten sen aiheuttamia vahinkoja voidaan estää ennalta ja haittoja lieventää. Yksi keino turvata koiran avulla metsästystä on pannoittaa susia GPS-pannoilla ja tarjota metsästäjille näin saatavaa tietoa, missä pannoitetut sudet liikkuvat, jotta koirien kanssa ei mennä metsästämään juuri silloin alueelle, jossa sudet ovat.

puoluesihteeri
Minna Arve

————————-

RKP

– Hallitus on nyt talven aikana ryhtynyt toimiin susikannan sääntelemiseksi. Ehdotettu lähestymistapa on hyvä ja vastuullinen.

terv. Magnus Öster

————————-

PERUSSUOMALAISET:

Emme ota kantaa siihen kuinka monta sutta Suomessa saa enintään olla. Emme myöskään ilmoita mitään vähimmäismäärää. Numeroja ei aleta arpomaan. Sopiva määrä on se että maasuurpedot -joihin susikin kuuluu- pysyvät asutuksen ulkopuolella, erämaissa.

-asutuksen keskelle tullut peto ( susi, karhu, ahma taikka ilves) on voitava lopettaa nykyistä joustavammin. Pakkotilasäännöstä on sovellettava siten, että ihmisellä on oikeus lopettaa peto, jos kokee pedon käyttäytyvän uhkaavasti itseään taikka jotain toista henkilöä kohtaan. Sama olkoon laki jos peto uhkaa koti- taikka hyötyeläintä.

-petopolitiikkaa hoitaa maa- ja metsätalousministeriö, eikä sisäministeriön alainen poliisi. Kun poliisi joutuu yhä enenevässä määrin hoitamaan eläintehtäviä, on petopolitiikkamme pahasti pielessä. Poliisin on syytä keskittyä erityisosaamisensa ydinalueeseen ja hoitaa sitä.

-jos peto aiheuttaa vahinkoa, on valtion korvattava vahinko täysimääräisenä. Olkoon kyseessä mikä kotieläin tahansa. Nykyinen korvausjärjestelmä koetaan epäoikeudenmukaisena ja sitä on muutettava.

Me Perussuomalaiset ajattelemme niin, että ihminen on ennen petoa elämän kaikissa tilanteissa.

Riikka Slunga-Poutsalo
Puoluesihteeri
Perussuomalaiset rp,

————————-

SDP

– Tällä hetkellä sudet ovat suurimmilta osin sijoittuneet tiettyihin osiin Suomea. Jos susikanta olisi tasaisesti koko Suomen alueella, susikanta saattaisi olla sopiva. Siksi on huomioitava, ettei millään alueella laumojen lukumäärä pääsee liian suureksi.

Susien rotupuhtaudesta on huolehdittava ja poistettava kaikki ns. koirasudet. Oletamme kannanhoitosuunnitelman antavan paikallisesti metsästäjille mahdollisuuden huolehtia oman alueensa susikannan oikeasta määrästä.

Tuula Lampinen/SDP:n puoluetoimisto

————————-

KESKUSTA
– Susi kuuluu suomalaiseen luontoon, mutta ei pihapiireihin. Kaatolupia on nopeutettava ja helpotettava etenkin häirikkö- ja koirasusien kohdalla. Susikanta tulee pitää sellaisena, että se säilyy mutta ei vaaranna ihmisten eikä koti- ja lemmikkieläinten turvallisuutta. Myöskään elinkeinojen harjoittamiselle eivät pedot saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa.

Petokantojen hoitosuunnitelmissa päätäntävaltaa tulee siirtää paikallistasolle. Susikannan ja laumojen laskentamenetelmiä on kehitettävä niin, että saadaan ajantasainen ja oikea kuva kannan koosta. Tässä metsästäjien havainnoilla tulee olla yhä keskeisempi rooli.

Ilkka Miettinen
poliittinen sihteeri
Suomen Keskusta rp

————————-

TIEDOTTEEN ANTOI Imatralla 12.2.2015
Metsästyskoiraharrastajat ry Hallitus

* LUE KANSANEDUSTAJIEN VASTAUKSET LÄHETTÄMÄÄMME KYSELYYN OS. http://metsastyskoiraharrastajat.nettisivu.org/nama-kansanedustajat-asiamme-takana/